Oznámenie č. 577/2006 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely

Čiastka 220/2006
Platnosť od 26.10.2006 do31.12.2007
Zrušený 505/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Pôvodný predpis

26.10.2006