Vyhláška č. 571/2006 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

Čiastka 219/2006
Platnosť od 25.10.2006 do31.12.2008
Účinnosť od 01.11.2006 do31.12.2008
Zrušený 559/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2006 - 31.12.2008

Pôvodný predpis

25.10.2006