Vyhláška č. 568/2006 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

(v znení č. 523/2008 Z. z.)

Čiastka 217/2006
Platnosť od 20.10.2006 do31.12.2009
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2009
Zrušený 546/2009 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2009 - 31.12.2009 523/2008 Z. z.
01.01.2007 - 31.12.2008