Nariadenie vlády č. 565/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 191/2006 Z. z. o technických požiadavkách na mechanizmus riadenia motorových vozidiel pri náraze

Čiastka 215/2006
Platnosť od 13.10.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 15.10.2006 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.10.2006 - 31.10.2014