Oznámenie č. 553/2006 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na štatistické účely

Čiastka 211/2006
Platnosť od 07.10.2006 do27.03.2008
Zrušený 98/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.