Oznámenie č. 552/2006 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely

Čiastka 211/2006
Platnosť od 07.10.2006 do31.12.2007
Zrušený 506/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.