Úplné znenie č. 546/2006 Z. z.Úplné znenie zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 209/2006
Platnosť od 06.10.2006