Nariadenie vlády č. 539/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Čiastka 205/2006
Platnosť od 30.09.2006
Účinnosť od 01.10.2006 do31.10.2017
Zrušený 577/2004 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2006 - 31.10.2017

Pôvodný predpis

30.09.2006