Nariadenie vlády č. 538/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky

Čiastka 205/2006
Platnosť od 30.09.2006 do31.07.2014
Účinnosť od 01.10.2006 do31.07.2014
Zrušený 355/2007 Z. z.

OBSAH