Oznámenie č. 536/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

Čiastka 204/2006
Platnosť od 29.09.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.