Úplné znenie č. 520/2006 Z. z.Úplné znenie zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 201/2006
Platnosť od 23.09.2006