Oznámenie č. 509/2006 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o rozsahu minimálneho súboru prenajatých okruhov

Čiastka 193/2006
Platnosť od 09.09.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.