Vyhláška č. 504/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania

(v znení č. 501/2011 Z. z.)

Čiastka 192/2006
Platnosť od 09.09.2006 do31.07.2014
Účinnosť od 01.01.2012 do31.07.2014
Zrušený 124/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 204/2014 Z. z. vložil do § 41 zákona č. 124/2006 Z. z. nový bod 4, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 504/2006 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 - 31.07.2014 501/2011 Z. z.
01.10.2006 - 31.12.2011

Pôvodný predpis

09.09.2006