Oznámenie č. 503/2006 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. decembra 2005 č. 11/2005, ktorým sa ustanovuje výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov Národnej banky Slovenska

Čiastka 191/2006
Platnosť od 01.09.2006 do31.05.2008
Účinnosť do 31.05.2008
Zrušený 178/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.