Oznámenie č. 502/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uložení Vyhlásenia Slovenskej republiky k Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov

Čiastka 191/2006
Platnosť od 01.09.2006