Oznámenie č. 498/2006 Z. z.Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky

Čiastka 189/2006
Platnosť od 26.08.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.