Nariadenie vlády č. 486/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, príspevku na zdravotnú starostlivosť, aktivačného príspevku, príspevku na bývanie a ochranného príspevku

Čiastka 184/2006
Platnosť od 22.08.2006
Účinnosť od 01.09.2006