Nariadenie vlády č. 485/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/2005 Z. z.

Čiastka 184/2006
Platnosť od 22.08.2006
Účinnosť od 01.09.2006 do31.10.2017
Zrušený 577/2004 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2006 - 31.10.2017