Nariadenie vlády č. 484/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 209/2006 Z. z.

Čiastka 184/2006
Platnosť od 22.08.2006
Účinnosť od 01.09.2006

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2006 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

22.08.2006