Vyhláška č. 482/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 510/2004 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 379/2005 Z. z.

Čiastka 183/2006
Platnosť od 18.08.2006 do31.08.2008
Účinnosť od 01.09.2006 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.