Oznámenie č. 479/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zmene článkov 2, 4, 6, 10, 13, 17 a 21 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o hraničnom vybavovaní v cestnej, železničnej a vodnej doprave

Čiastka 182/2006
Platnosť od 18.08.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 21. júna 2006.

Pôvodný predpis

18.08.2006