Vyhláška č. 475/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kusovej evidencii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín

Čiastka 181/2006
Platnosť od 15.08.2006 do14.01.2012
Účinnosť od 01.09.2006 do14.01.2012
Zrušený 515/2011 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2006 - 14.01.2012

Pôvodný predpis

15.08.2006