Vyhláška č. 472/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu

Čiastka 179/2006
Platnosť od 29.07.2006 do31.08.2008
Účinnosť od 31.07.2006 do31.08.2008
Zrušený 327/2008 Z. z.