Vyhláška č. 471/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov

Čiastka 178/2006
Platnosť od 29.07.2006 do31.10.2008
Účinnosť od 24.08.2007 do31.10.2008
Zrušený 163/2001 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.08.2007 - 31.10.2008

Pôvodný predpis

29.07.2006