Vyhláška č. 469/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 18/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami v znení vyhlášky č. 66/2005 Z. z.

Čiastka 177/2006
Platnosť od 26.07.2006 do31.07.2007
Účinnosť od 01.01.2007 do31.07.2007
Zrušený 336/2007 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2007 - 31.07.2007