Vyhláška č. 458/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť

Čiastka 170/2006
Platnosť od 14.07.2006 do31.07.2008
Účinnosť od 14.07.2006 do31.07.2008
Zrušený 292/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.07.2006 - 31.07.2008