Oznámenie č. 456/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení aktualizovaného zoznamu orgánov oprávnených podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Čiastka 168/2006
Platnosť od 14.07.2006
Redakčná poznámka

Dohovor pre Slovinskú republiku nadobudol platnosť 4. januára 2006. Dohovor pre Namíbijskú republiku nadobudol platnosť 16. januára 2006. Dohovor pre Andorrské kniežatstvo nadobudol platnosť 24. februára 2006.