Vyhláška č. 453/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o hospodárskej úprave lesov a o ochrane

(v znení č. 15/2015 Z. z.)

Čiastka 168/2006
Platnosť od 14.07.2006
Účinnosť od 15.02.2015

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.02.2015 15/2015 Z. z. Aktuálne znenie
15.07.2006 - 14.02.2015