Oznámenie č. 452/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Obchodnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Ecuádor

Čiastka 167/2006
Platnosť od 14.07.2006