Vyhláška č. 448/2006 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 200. výročia narodenia Karola Kuzmányho

Čiastka 166/2006
Platnosť od 14.07.2006 do31.12.2008
Účinnosť od 01.08.2006 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.