Vyhláška č. 447/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o organizácii poskytovania zdravotnej starostlivosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže

Čiastka 166/2006
Platnosť od 14.07.2006
Účinnosť od 01.09.2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2006 Aktuálne znenie