Nariadenie vlády č. 446/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Štatút kúpeľného miesta Vysoké Tatry

(v znení č. 58/2012 Z. z.)

Čiastka 166/2006
Platnosť od 14.07.2006
Účinnosť od 01.03.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2012 58/2012 Z. z. Aktuálne znenie
15.07.2006 - 29.02.2012