Opatrenie č. 442/2006 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Čiastka 164/2006
Platnosť od 14.07.2006
Účinnosť od 15.07.2006 do30.11.2014
Zrušený 278/1993 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.07.2006 - 30.11.2014

Pôvodný predpis

14.07.2006