Oznámenie č. 44/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o potvrdení zmluvných vzťahov medzi Slovenskou republikou a Kolumbijskou republikou

Čiastka 23/2006
Platnosť od 04.02.2006

Pôvodný predpis

04.02.2006