Oznámenie č. 424/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

Čiastka 155/2006
Platnosť od 29.06.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2006.

Pôvodný predpis

29.06.2006