Nariadenie vlády č. 422/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Čiastka 155/2006
Platnosť od 29.06.2006 do31.12.2008
Účinnosť od 01.07.2006 do31.12.2008
Zrušený 640/2008 Z. z.

OBSAH