Nariadenie vlády č. 418/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností

Čiastka 153/2006
Platnosť od 24.06.2006
Účinnosť od 01.07.2006

OBSAH