Vyhláška č. 413/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o pravidlách určovania miest sudcov a voľných miest sudcov na súdoch

Čiastka 151/2006
Platnosť od 24.06.2006 do31.12.2008
Účinnosť od 01.07.2006 do31.12.2008
Zrušený 757/2004 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2006 - 31.12.2008

Pôvodný predpis

24.06.2006