Nariadenie vlády č. 404/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru

Čiastka 147/2006
Platnosť od 16.06.2006 do30.06.2006
Účinnosť od 01.07.2006 do30.06.2007
Zrušený 256/2007 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2006 - 30.06.2007

Pôvodný predpis

16.06.2006