Vyhláška č. 390/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam štátnozamestnaneckých miest, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republiky

Čiastka 139/2006
Platnosť od 10.06.2006 do31.10.2009
Účinnosť od 10.06.2006 do31.10.2009
Zrušený 400/2009 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.06.2006 - 31.10.2009