Oznámenie č. 381/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapurskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov

(v znení č. r1/c177/2006 Z. z.)

Čiastka 135/2006
Platnosť od 10.06.2006
Účinnosť od 10.06.2006
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť 12. júna 2006 v súlade s článkom 27.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.06.2006 r1/c177/2006 Z. z. Aktuálne znenie