Vyhláška č. 379/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení vyhlášky č. 447/2005 Z. z.

Čiastka 134/2006
Platnosť od 09.06.2006
Účinnosť od 15.06.2006 do14.02.2016
Zrušený 84/2016 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.06.2006 - 14.02.2016

Pôvodný predpis

09.06.2006