Nariadenie vlády č. 373/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách

(v znení č. 175/2014 Z. z.)

Čiastka 130/2006
Platnosť od 05.06.2006
Účinnosť od 01.07.2014 do30.04.2018
Zrušený 126/2018 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2014 - 30.04.2018 175/2014 Z. z.
05.06.2006 - 30.06.2014