Nariadenie vlády č. 372/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel

Čiastka 130/2006
Platnosť od 05.06.2006 do30.04.2010
Účinnosť od 01.09.2007 do30.04.2010
Zrušený 168/2010 Z. z.