Oznámenie č. 37/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ekvádorskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 19/2006
Platnosť od 01.02.2006

37

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 27. marca 2001 a 15. mája 2001 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ekvádorskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Ekvádorskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Ecuádor (Quito 28. júna 1971, vyhláška č. 93/1973 Zb.)

2. Základná dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ecuádor (Praha 15. septembra 1971, vyhláška č. 96/1973 Zb.)

3. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Ecuádorskej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci (Praha 13. septembra 1983, vyhláška č. 34/1988 Zb.)

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.