Nariadenie vlády č. 369/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na výkon motorov motorových vozidiel

Čiastka 129/2006
Platnosť od 05.06.2006 do30.12.2013
Účinnosť od 05.06.2006 do30.12.2013
Zrušený 393/2013 Z. z.