Nariadenie vlády č. 366/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok z dieselových motorov motorových vozidiel

Čiastka 129/2006
Platnosť od 05.06.2006 do01.01.2013
Účinnosť od 05.06.2006 do01.01.2013
Zrušený 431/2012 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
05.06.2006 - 01.01.2013

Pôvodný predpis

05.06.2006