Vyhláška č. 365/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 30/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe

Čiastka 128/2006
Platnosť od 05.06.2006 do19.03.2009
Účinnosť od 15.06.2006 do19.03.2009
Zrušený 98/2009 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.06.2006 - 19.03.2009

Pôvodný predpis

05.06.2006