Vyhláška č. 358/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 312/2002 Z. z. o vytváraní a použití finančných fondov verejnej vysokej školy

Čiastka 125/2006
Platnosť od 01.06.2006 do31.08.2007
Účinnosť od 15.06.2006 do31.08.2007
Zrušený 131/2002 Z. z.

OBSAH