Nariadenie vlády č. 345/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením

Čiastka 122/2006
Platnosť od 01.06.2006
Účinnosť od 01.06.2006 do31.03.2018
Zrušený 87/2018 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2006 - 31.03.2018